Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Prezentacje multimedialne, symulatory, filmy dydaktyczne i poglądowe na DVD.Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 17 stanowiskami komputerowymi, w tym 17 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 17 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 17 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,