Wykłady w ilości 30 godzin prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania zapewniającego łatwe przyswajanie treści programowych: przepisów

  • PRAWO O RUCHU DROGOWYM,
  • ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE,
  • SZKOLENIE EGZAMINOWANIE I NADAWANIE UPRAWNIEŃ,
  • WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE POJAZDÓW,
  • PIERWSZA POMOC
  1. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem multimediów.
  2. Podsumowaniem jest egzamin wewnętrzny z wykorzystaniem oprogramowania stworzonego dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przez Instytut Transportu Samochodowego do prowadzenia egzaminów państwowych.
  3. Zajęcia praktyczne dostosowywane są do możliwości indywidualnych każdego kursanta:
  • pierwsze 8-10 godzin to manewrowanie na placu, nauka techniki kierowania w ruchu miejskim (Ostróda),
  • pozostałe 20-22 godziny to jazda w ruchu miejskim w Olsztynie (uliczkami na których odbywają się egzaminy państwowe).

Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym w Olsztynie - na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B terminy do uzgodnienia